OuderbetrokkenheidOuderbetrokkenheid

Ouders hebben de meeste invloed op de oriëntatie van leerlingen op vervolgopleiding of beroep. De school heeft veel te winnen als zij de ouders/verzorgers goed weet in te zetten als partners bij LOB. Hoe zorg je er als school voor dat ouders op de hoogte zijn van het traject voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) van hun kind? Bij welke onderdelen kunnen ouders een actieve rol spelen? Hoe daag je hen uit om mee te denken over de keuzes in de schoolloopbaan van hun kind(eren)? Om op je school praktisch aan de slag te gaan of de rol van ouders verder te versterken kun je gebruik maken van diverse materialen die beschikbaar zijn.

Gereedschapskist Samenwerking met Ouders
Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Denk bijvoorbeeld aan inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of oudernetwerken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt. De uitgebreide praktische 'handreiking ouders en lob' met opdrachten en activiteiten voor scholen is hier onderdeel van. Deze beschrijft precies hoe je als school in de vorm van thuisopdrachten, interactieve ouderbijeenkomsten en loopbaangerichte voortgangsgesprekken de ouders een rol binnen LOB kunt geven.

Hulpkaarten, handleidingen en tips
De hulpkaart 'ouderbetrokkenheid bij LOB, praktisch aan de slag' biedt inzicht in en een praktische toepassing van mogelijke gespreksvormen, tips en activiteiten om ouders meer te betrekken en op de hoogte te brengen van alle activiteiten.
Het schoolwaardenkompas  biedt een handleiding om de ouderbetrokkenheid in samenhang met de kernwaarden van uw onderwijsinstelling vorm te geven. De publicatie Ouders betrekken bij de loopbaanontwikkeling van hun kind  biedt zicht op hoe ouderbetrokkenheid te stimuleren middels een stappenplan.

VO-portal 'Help mee bij LOB' 
De portal 'Help mee bij LOB', ontwikkelt door de VO-raad samen met drie pilotscholen en nu ondergebracht bij de NVS-NVL, is bedoeld om ouders meer te betrekken en op de hoogte te brengen van alle activiteiten etc. die de school organiseert op het gebied van LOB. Scholen kunnen gratis hun eigen school.helpmeebijlob.nl website op maat maken. Ga naar www.helpmeebijlob.nl voor meer informatie.