OnderzoekDiverse wetenschappers doen onderzoek naar loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is handig voor jou als docent, decaan, beleidsmedewerker en manager van een school. Dit onderzoek kan namelijk dienen als input voor jouw eigen schoolbeleid, zodat je je eigen keuzes kunt onderbouwen en de kwaliteit van LOB kunt verbeteren. Daarnaast kan het je wellicht uitdagen tot het doen van praktijkonderzoek op jouw school.

Hieronder worden de wetenschappers op alfabetische volgorde voorgesteld. Mocht je buiten deze onderzoekers nog geïnteresseerd zijn in andere publicaties rondom LOB, kijk dan op scholar.google.nl. Voor internationale publicaties kun je de keywords ‘career guidance’, ‘reflective career conversations’, ‘career competencies’, ‘career learning environment’ en ‘vocational education’ gebruiken.


Peter den Boer

Peter den Boer is ruim 25 jaar als onderwijsonderzoeker verbonden geweest aan verschillende instituten. Sinds april 2010 werkt hij parttime freelancer via zijn onderzoeksbureau Onderzoekend leren en parttime als lector Keuzeprocessen bij ROC West-Brabant.


 Pieter Baay

Pieter Baay onderzocht in zijn promotietraject succesfactoren in de transitie van mbo-opleiding naar arbeidsmarkt. Sinds november 2014 werkt Pieter bij ECBO aan wetenschappelijk verantwoord, praktijkgericht onderzoek naar het beroepsonderwijs. Hij bouwt daarbij op zijn ruime ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en inhoudelijke kennis vanuit de psychologie en sociologie. Pieter is momenteel betrokken bij projecten rondom LOB, sociale netwerken, 21ste-eeuwse vaardigheden en docentprofessionalisering in het beroepsonderwijs.

Publicaties vindt u op https://ecbo.nl/onze-mensen/dr-pieter-baay/Marinka Kuijpers

Marinka Kuijpers is bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen in het (v)mbo’ aan de Open Universiteit. Zij heeft een eigen onderneming ‘CarPe CarrièrePerspectief’ en is directeur/bestuurder van het trainingsbureau ‘Loopbaangroep’.  Haar onderzoeksthema’s zijn: loopbaanontwikkeling en –begeleiden, leven lang leren en professionalisering vanuit loopbaanperspectief. Zij geeft trainingen en advies in het beroepsonderwijs. Zij in 2003 gepromoveerd op een onderzoek naar loopbaancompetenties. Zij is auteur van het boek ‘Breng beweging in je loopbaan’. In 2008 is zij onderscheiden met ‘de Johan van der Sanden erepenning’ door de Stichting Platforms Vmbo.
 
Publicaties vindt u op leerloopbanen.nl/publicaties


Tom Luken

Tom Luken is arbeids- en organisatiepsycholoog en onafhankelijk onderzoeker en adviseur bij loopbaanvraagstukken. Hij werkte als beroepskeuzeadviseur, loopbaanbegeleider, ontwikkelaar van methoden en instrumenten, docent Loopbaankunde, lector Career & Development, lector Learning & Development, co-hoofdredacteur van vakblad LoopbaanVisie en loopbaanspecialist bij een vakbond.  Kernonderwerpen in Toms expertise zijn keuzes maken, zelfkennis, reflectie en ontwikkeling.

Publicaties vindt u op tom-luken.nl/publ.htm.


Mariëtte Lusse

Mariëtte Lusse is lector bij Hogeschool Rotterdam. Haar onderzoeksgroep richt zich op het beter samenwerken met ouders in de grootstedelijke context. Mariëtte concludeert in de op haar proefschrift gebaseerde handreiking voor het (v)mbo (samen met Annette Diender) dat het LOB-curriculum de rode draad zou moeten zijn voor de gesprekscyclus met de ouders. In samenwerking met 14 vmbo’s werkt zij dit (met Monique Strijk, Marinka Kuijpers, Annette Diender en Annet Hermans) uit tot een aanpak om ouders te betrekken bij LOB.

Publicaties vindt u op hr.nl/gereedschapskist en op hogeschoolrotterdam.nl


Frans Meijers

Frans Meijers was als docent en onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit en de Universiteiten van Amsterdam en Leiden.  Van 2003 tot 2015 was hij lector ‘Pedagogiek van de beroepsvorming’ aan De Haagse Hogeschool. Vervolgens was hij visiting professor bij Athabasca University (Canada’s Open Universiteit) en directeur van Meijers Onderzoek & Advies.  Zijn interesse en onderzoek richtten zich vooral op identiteitsvorming, zelfreflectie en het bevorderen van loopbaanzelfsturing bij leerlingen en studenten in het beroepsonderwijs.
Frans Meijers is overleden op 16 november 2018.

Publicaties vindt u op frans-meijers.nl.


Kariene Mittendorff

Kariene Mittendorff is sinds 2009 eigenaar van Mittendorff Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau en Associate lector Studieloopbaanbegeleiding bij Saxion Hogescholen. In 2010 is ze gepromoveerd op onderzoek naar de kwaliteit van loopbaangesprekken tussen docenten en leerlingen. Vanuit haar eigen bureau werkt ze samen met docententeams en schoolleiders van verscheidene onderwijsinstellingen aan de verbetering van studieloopbaanbegeleiding in de praktijk. Bij Saxion doet ze tevens onderzoek naar de kwaliteit van (studie)loopbaanbegeleiding en professionalisering van SLB'ers.

Publicaties vindt u op mittendorffonderwijsadvies.nl