Stimulans voor samenwerking vmbo- en mbo-scholen in regio

Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen is hèt antwoord. De MBO Raad en VO-raad ondersteunen de samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen in de regio en hebben afgesproken de scholen daarbij samen te faciliteren. Deze afspraak gaat bijdragen aan een versnelling in de uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Meer weten?