Startmeting Monitor LOB: scholen betrekken jongeren bij lob-beleid

Veel scholen in het vo en mbo hebben een visie op loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en betrekken hun leerlingen/studenten bij de ontwikkeling van hun beleid. Bovendien wordt LOB vrijwel altijd geëvalueerd. Dit blijkt uit de eerste monitor die het Expertisepunt LOB heeft laten uitvoeren. Een aandachtspunt is het draagvlak van de visie op LOB binnen de school/opleiding en het belang om LOB te verankeren in het gehele curriculum. Ook is er ruimte voor verbetering bij de samenwerking tussen vo- en mbo-scholen op de doorlopende LOB-leerlijn. De MBO Raad en VO-raad gaan in een later stadium bepalen welke acties aan de hand van de bevindingen uit de monitor nodig zijn.
De Monitor LOB vo-mbo geeft een beeld van de stand van zaken van de implementatie, verankering en borging van LOB op vo- en mbo-scholen. In het najaar 2019 wordt een tweede eindmeting uitgevoerd. Van de startmeting zijn drie versies beschikbaar: een korte managementsamenvatting, een handzame managementrapportage en het gehele rapport. De uitkomsten van de Monitor LOB helpen een beeld te krijgen van LOB in de praktijk en van de ondersteuningsbehoefte van professionals op scholen.