De Staat van het Onderwijs: LOB in het MBO

Jaarlijks publiceert de onderwijsinspectie haar bevindingen in de Staat van het Onderwijs. Op 11 april verscheen de editie 2018 met daarin in het mbo-gedeelte veel aandacht voor LOB.
Op pagina 157 lees je in de paragraaf ‘Studie- en loopbaanbegeleiding’ dat LOB op mbo’s op verschillende manieren wordt vormgegeven, maar dat de herkenbaarheid voor de studenten beter kan. Verder is aandacht voor het zakelijk netwerk van de student en de professionalisering van de docent bij LOB. Een goede, extra aanleiding in te zetten op LOB!
De MBO Raad benadrukt in haar reactie op de Staat van het Onderwijs het belang van goed LOB niet alleen in het mbo , maar ook in het vo. Voorzitter Heerts zegt: “Dit toont de noodzaak aan van goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het voortgezet onderwijs. De MBO Raad en VO-raad zijn hiervoor het Expertisepunt LOB gestart dat een belangrijke bijdrage gaat leveren.”
Ook de andere hoofdstukken (onder andere Voortgezet Onderwijs op pagina 83 en Hoger Onderwijs op pagina 174) zijn interessant te lezen. Hier komt LOB echter niet expliciet aan de orde. 

Meer weten?