Promotie-onderzoek LOB in het mbo

De arbeidsmarkt voor mbo’ers verandert voortdurend. Om studenten voor te bereiden op een leven lang leren en werken is loopbaanoriëntatie en -begeleiding van belang. Dat vraagt iets nieuws en ingewikkelds van docenten. Het stimuleringsproject ‘LOB in het mbo’ trachtte hen te helpen.

Aniek Draaisma deed afgelopen jaren promotie-onderzoek naar wat er moet gebeuren om die culturele en structurele veranderingen teweeg te brengen op de participerende scholen, en hoe leiderschap, samen leren en beleidsontwikkeling daar aan kunnen bijdragen.
Op 3 juli verscheen in Didactief een artikel over dit promotie-onderzoek.
Lees verder.