Proefschrift ‘Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) in Nederland'

Op 31 oktober 2018 is Annemarie Oomen aan de University of Derby in UK gepromoveerd op ouderbetrokkenheid en LOB. Zij heeft in haar studie de betrokkenheid van de ouders van HAVO scholieren bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) onderzocht en haar bevindingen geven aan dat door de school geïnitieerde loopbaaninterventie de capaciteit van ouders kan opbouwen en verbeteren om betrokken te zijn bij en te ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling van hun kind. 

Lees meer