Word jij onze nieuwe collega? Het Expertisepunt LOB zoekt een projectleider

Het Expertisepunt LOB is per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe projectleider. Wat zijn de belangrijkste taken?
  • Je stuurt op het bereiken van de beoogde resultaten uit het projectplan, waarin duidelijk is wie wat wanneer en op welke manier doet en welke randvoorwaarden daarbij gelden.
  • Je geeft operationeel leiding aan, motiveert en faciliteert de projectmedewerkers en regio-contactpersonen.
  • Je verzorgt de benodigde afstemming met de beleidsadviseurs van beide sectorraden en het hoofd projecten van de MBO Raad en kan strategisch handelen namens en voor beide sectorraden.
  • Je onderhoudt contacten met de belangrijkste stakeholders en de subsidieverstrekker.
  • Ben jij of ken jij een ervaren, actieve en daadkrachtige projectleider, lees dan de bijgaande vacaturetekst.
Lees meer:


LOB gesprekstafels voor school- en teamleiders (vmbo, havo/vwo) en directeuren/managers (mbo)

Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s  te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk is er een hapje en drankje.

Data en locaties (save the date):
  • dinsdag 19 februari 2019 –  Tilburg
  • dinsdag 26 februari 2019 –  Amsterdam
  • dinsdag 5 maart 2019 – Delft
  • dinsdag 19 maart 2019 – Veenendaal
  • dinsdag 26 maart 2019 – Zwolle
Alle gesprekstafels vinden plaats van 16.00 - 19.00 uur.
 

Lees meer en aanmelden.
Proefschrift ‘Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) in Nederland'

Op 31 oktober 2018 is Annemarie Oomen aan de University of Derby in UK gepromoveerd op ouderbetrokkenheid en LOB. Zij heeft in haar studie de betrokkenheid van de ouders van HAVO scholieren bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) onderzocht en haar bevindingen geven aan dat door de school geïnitieerde loopbaaninterventie de capaciteit van ouders kan opbouwen en verbeteren om betrokken te zijn bij en te ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling van hun kind. 

Lees meer
Doorstroomgegevens en LOB

Een belangrijk onderdeel van het versoepelen van overgangen is het inzichtelijk maken van het rendement van LOB, zodat ook het LOB-beleid kan worden aangepast. Hoe kan een school doorstroomcijfers uit het vervolgonderwijs gebruiken om LOB te verbeteren? De overstap- of doorstroommonitor, het doorstroomdossier en de monitor uitschrijving & switchers zijn schooloverstijgende instrumenten die hierbij helpen. Op onze website staan verschillende bronnen en handreikingen voor doorstroomgegevens bij elkaar: