Op zoek naar een LOB-methode of -product?

Op onze website staan ze allemaal! Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. Het Expertisepunt LOB biedt een overzicht van alle LOB-methoden en LOB-producten voor vmbo, havo/vwo en mbo op haar website. Dit kunnen complete LOB-methoden zijn, maar ook LOB-producten die voor een bepaald LOB-onderdeel een oplossing bieden. Via selectiecriteria kunt u zelf aangeven waar u naar op zoek bent.