Op zoek naar een LOB-methode of -product?

Op onze website staan ze allemaal! Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. Het Expertisepunt LOB biedt een overzicht van alle LOB-methoden en LOB-producten voor vmbo, havo/vwo en mbo op haar website. Dit kunnen complete LOB-methoden zijn, maar ook LOB-producten die voor een bepaald LOB-onderdeel een oplossing bieden. Via selectiecriteria kunt u zelf aangeven waar u naar op zoek bent.


LOB in uitvoering

Hoe kan je LOB vormgeven in het onderwijs? Op onze geactualiseerde website staat de LOB-cyclus verder toegelicht en vind je informatie over LOB-activiteiten, loopbaangesprekken en LOB-documenten. Per onderdeel kan je doorklikken naar de onderliggende webpagina’s voor meer informatie.
Volg het Expertisepunt LOB op Linkedin

Ken je de bedrijfspagina op Linkedin van het Expertisepunt LOB al? Wanneer je deze volgt, blijf je eenvoudig op de hoogte.
De groepspagina LOB zal vanaf 1 januari 2019 niet langer actief door het Expertisepunt LOB worden beheerd.
In gesprek over LOB in de regio?

In december en januari worden verschillende kennisdelingsbijeenkomsten in de regio georganiseerd waar LOB centraal staat!