Voorbeeldvragen bij het loopbaangesprek

Hoe geef je betekenis aan de opgedane loopbaanervaringen van jongeren? Het loopbaangesprek is daar een uitermate geschikte manier voor. Naast de wegwijzer ‘Loopbaangesprek’ zijn er nu ook ‘Voorbeeldvragen Loopbaangesprek’. Deze voorbeeldvragen kunnen als leidraad gebruik worden bij het voeren van een loopbaangesprek.
Voorbeeldvragen loopbaangesprek
Wegwijzer loopbaangesprek