Move21 en Kompas21

Het onderzoek Move21, uitgevoerd door Pieter Baay (ECBO) heeft tot doel meer zicht te krijgen op verscheidene vaardigheden die voor toekomstige burgers en werknemers belangrijk zijn: 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties, burgerschapsvaardigheden. Voor zowel mbo-studenten, docenten en onderwijsontwikkelaars is het zichtbaar maken van de ontwikkeling op deze vaardigheden essentieel. Het KOMPAS21 helpt mbo-studenten inzicht te krijgen in hun 21ste-eeuwse vaardigheden en laat de student zien waar hij/zij heen kan (ontwikkeling) en waar hij/zij nu is (niveau).

Meer weten?