Voorbeeldvragen bij het loopbaangesprek

Hoe geef je betekenis aan de opgedane loopbaanervaringen van jongeren? Het loopbaangesprek is daar een uitermate geschikte manier voor. Naast de wegwijzer ‘Loopbaangesprek’ zijn er nu ook ‘Voorbeeldvragen Loopbaangesprek’. Deze voorbeeldvragen kunnen als leidraad gebruik worden bij het voeren van een loopbaangesprek.
Voorbeeldvragen loopbaangesprek
Wegwijzer loopbaangesprek
 


Brief aan eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4

Afgelopen week heeft het ministerie van OCW aan alle eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 een brief gestuurd met informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering. Op die manier kunnen deze jongeren zich goed voorbereiden bij de stap naar een hogeschool of universiteit.
Een goede LOB-begeleiding op school bij het maken van zo’n belangrijke (studie)loopbaankeuze is belangrijk. Door het doen van LOB-opdrachten en het terugkijken op ervaringen zoals meeloopdagen en voorlichtingen, kunnen jongeren beter een onderbouwde vervolgstap in hun studieloopbaan maken.

Op de website van het Expertisepunt LOB staat niet alleen veel informatie over LOB, u vindt er binnenkort ook LOB-opdrachten die u direct kunt inzetten in uw les- of mentorprogramma. Hou hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten! Ook de NVS-NVL en VvSL hebben goede handreikingen die decanen en mentoren in het LOB-programma kunnen gebruiken.

Brief ministerie van OCW aan eindexamenkandidaten
Expertisepunt LOB
NVS-NVL
VvSL

 
Startconferentie ‘Inspirerende ontmoetingen' in de regio Midden

Op donderdagmiddag 13 december 2018 organiseren de regio-contactpersonen LOB de startconferentie ‘Inspirerende ontmoetingen in de regio’ in Houten (regio Midden). Tijdens deze bijeenkomst word je door middel van theater en deelsessies geinspireerd op het gebied van algemene LOB thema’s en ontwikkelingsgerichte gesprekstechnieken. Op deze dag worden ook de wensen en winsten (good practices) opgehaald voor vervolgbijeenkomsten in het voor- en najaar. De Startconferentie is de eerste in een reeks van 4 bijeenkomsten en is bedoeld voor alle betrokkenen bij LOB: decanen, LOB-coördinatoren, LOB-experts, coaches, mentoren, school- en/of teamleiders van zowel vmbo, havo/vwo als mbo.
Save the date!
Meer informatie
 


Move21 en Kompas21

Het onderzoek Move21, uitgevoerd door Pieter Baay (ECBO) heeft tot doel meer zicht te krijgen op verscheidene vaardigheden die voor toekomstige burgers en werknemers belangrijk zijn: 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties, burgerschapsvaardigheden. Voor zowel mbo-studenten, docenten en onderwijsontwikkelaars is het zichtbaar maken van de ontwikkeling op deze vaardigheden essentieel. Het KOMPAS21 helpt mbo-studenten inzicht te krijgen in hun 21ste-eeuwse vaardigheden en laat de student zien waar hij/zij heen kan (ontwikkeling) en waar hij/zij nu is (niveau).

Meer weten?


Interessante bijeenkomsten

Er worden dit najaar weer veel interessante bijeenkomsten georganiseerd. Kijk vooral eens op onze kalender!