Hoe betrek ik ook dit schooljaar ouders bij de loopbaanontwikkeling van hun kind?

Hoewel er geen wettelijke verplichting ligt, is het belangrijk dat ouders/verzorgers op de school betrokken zijn bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van hun kind. Ouders hebben immers een grote invloed op de keuzes van hun kind. Ook geven ouders aan dat zij meer betrokken willen worden bij de loopbaankeuzes. Als de school het LOB-gesprek thuis stimuleert, draagt zij eraan bij dat jongeren keuzes leren maken, wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Lees meer in de nieuwe wegwijzer Ouders en LOB of op onze webpagina Ouderbetrokkenheid.
 


Wat zijn de bevindingen uit de eerste rapportage van de monitor Toelatingsrecht mbo?

Deze rapportage heeft betrekking op het eerste studiejaar (2018-2019) waarvoor de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ van kracht is. Het rapport gaat in op de informatievoorziening aan aankomende studenten, beschrijft de inrichting van het recht op een  studiekeuzeadvies bij tijdige aanmelding en geeft een eerste indruk van het aantal numerus fixus opleidingen en de wijze waarop de plekken worden toegewezen. Ook geeft het onderzoek eerste indicaties over de borging van het recht op toegang tot de opleiding van hun keuze. Lees hier de kamerbrief en de rapportage.
De tweede rapportage, welke dit najaar wordt verwacht, bevat data over aanmeldingen en inschrijvingen, alsmede resultaten van de enquête onder studenten en de resultaten van het onderzoek naar BSA.


Regio-contactpersonen weer terug van vakantie!

Wellicht heb je alweer een berichtje langs zien komen op LinkedIn of heb je een bijdrage van jouw regio-contactpersoon op de agenda zien staan bij uw regio-bijeenkomst. Want, ja… ze zijn er weer!!! Terug van vakantie en weer vol passie om jullie te ondersteunen bij vragen rondom de kwaliteitsverbetering van LOB.
Neem gerust contact op en stel je vragen over bijvoorbeeld:
  • LOB in de praktijk
  • Visie, beleid, kwaliteit
  • Diplomering, toezicht
  • Ouderbetrokkenheid
  • Arbeidsmarkt
  • DoorstroomDe LOB-opdrachten in de opdrachtenbank zijn weer aangevuld. De teller staat op 233!

In de LOB-opdrachtenbank vind je 233 vrij beschikbare LOB-opdrachten. Deze opdrachten bevatten LOB-activiteiten die je kunt inzetten om leerlingen/studenten zowel individueel als in groepsverband ervaringen te laten opdoen en hierop te leren reflecteren. Daarnaast vind je hier ook thuisopdrachten en draaiboeken voor interactieve ouderavonden. Dus, ga eens lekker neuzen.


Blijf op de hoogte en geïnspireerd: volg ons ook op Linkedin

Volg jij ons al op LinkedIn? Wekelijks posten we hier inspirerende praktijkvoorbeelden, actuele ontwikkelingen of handige tools. Dus log even in op je LinkedIn-account, ga naar de pagina Expertisepunt LOB en klik op de button ‘volgen’.