Relevante data voor scholen

Publicatie van nieuwe gegevens in Studie in Cijfers

De nieuwe Studie in Cijfers zijn vanaf nu ook online beschikbaar in het portal van Studie in Cijfers. Studie in Cijfers wordt op korte termijn geüpdatet op www.KiesMBO.nl.
De volgende onderdelen zijn in Studie in Cijfers geüpdatet:  

  • Percentage geslaagde studenten (DUO, schooljaar 2017/2018)
  • Doorstroom binnen mbo (DUO, schooljaar 2018/2019)
  • Doorstroom naar hbo (DUO, schooljaar 2018/2019)

Dashboard InZien

DUO heeft samen met 11 mbo-scholen een gebruiksvriendelijk dashboard ontwikkeld dat  de doorstroom vanuit je school naar de verschillende hbo-scholen en het vervolgsucces (o.a. uitval, switch en diplomarendement) toont. Door de ingebouwde benchmarkfunctionaliteit is het ook mogelijk om je cijfers te vergelijken met die van een andere mbo-school.​ Lees meer….
Bestaande en nieuwe samenwerkingen in beeld

Sterk beroepsonderwijs valt of staat met regionale samenwerking tussen scholen voor vmbo, mbo,  bedrijven en instellingen. Als onderdeel van het programma sterk beroepsonderwijs voeren onderzoeksbureaus KBA Nijmegen en CINOP-ecbo in de periode 2018-2021 onderzoek uit. De monitor brengt bestaande en nieuwe samenwerkingen in beeld: hoe zijn deze vormgegeven, hoe verloopt de samenwerking en wat zijn de resultaten tot nu toe. Deze informatie is van belang voor de ondersteuning die de komende jaren geboden kan worden vanuit het programma.

In het kader van het programma wordt een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van regionale samenwerkingsinitiatieven in de beroepsonderwijskolom en met het bedrijfsleven. Via de kaart kan informatie worden bekeken over het initiatief (naam, betrokken partijen, inhoud/doel). Op die manier wordt snel inzichtelijk gemaakt welke initiatieven er zijn per regio en wat die initiatieven inhouden.

Naar de digitale kaart
LOB-gids: van ISK naar mbo

In de LOB-gids van ISK naar mbo staan verhalen en filmpjes van ISK-leerlingen. Daarnaast staat de gids vol handige tips, namelijk handige websites, het maken van je studiekeuze, open dagen, proefstuderen, etc. 
Meer weten?


Advies VO-raad: laat vmbo-ers met extra vak toe op havo

De nieuwe wet die het doorstroomrecht van vmbo-ers naar de havo moet regelen, heeft vertraging opgelopen. Vmbo-leerlingen die - vooruitlopend op de nieuwe wet - een extra vak hebben gekozen, mogen van deze vertraging niet de dupe worden. Daarom adviseert de VO-raad scholen om nu al in de geest van het wetsvoorstel te handelen en vmbo-leerlingen met een extra vak toe te laten tot de havo.

Meer lezen....


Nieuw op de website

Afgelopen periode is de website van het Expertisepunt weer aangevuld met nieuwe LOB-opdrachten en praktijkvoorbeelden. Doe er je voordeel mee!