OCW publiceert slaag-zakregeling vo

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.

Naast de slaag-zakregeling geeft de brief ook inzicht in het tijdpad en het kader voor de afronding van het schooljaar voor examenkandidaten. Ook de mogelijkheid voor kandidaten om hun eindresultaat te verbeteren wordt beschreven. Donderdag 4 juni wordt een centraal afsluitingsmoment voor de kandidaten. Scholen kunnen daarna nog binnen een vastgestelde periode kandidaten de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van resultaatverbeteringstoetsen die de school baseert op het bestaande pta.


Thuisschoolmaatje.nl

Middelbare scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden. Niet voor alle jongeren is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk: hun ouders werken in de zogenaamde ‘vitale’ beroepensector, broertjes en zusjes rennen rond of hun ouders spreken niet zo goed Nederlands. Thuisschoolmaatje- een initiatief van de VO-raad in samenwerking met Academie Tien - wil via een netwerk van vrijwilligers, regio-coördinatoren en mentoren deze leerlingen een extra steuntje in de rug geven. De vrijwilligers stromen binnen. Dus het is nu aan jou, als onderwijsprofessional, om dat enthousiasme te verzilveren voor jouw regio of school!

Lees verder hoe jij kunt bijdragen.   
Digitale open dagen moeten nieuwe studenten voorbereiden op studiekeuze

Normaal gesproken zijn deze weken de laatste open dagen voor mbo's, hbo's en universiteiten. De dagen waarop nog twijfelende studenten kunnen kijken of de studie die ze willen ook echt bij ze past. Vanwege het coronavirus zijn al die dagen afgelast, en dus wordt naar andere manieren gezocht om toekomstige leerlingen toch van advies te kunnen dienen.

Vervolgopleidingen kiezen nu massaal  voor online open dagen en voorlichting. Een overzicht hiervan vind je op onze website. Het overzicht wordt dagelijks bijgwerkt.

Naar de webpagina Corona online open dagen studiekeuze mbo, hbo en universiteiten


Snel ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders via Edualdo

Naast leraren kunnen nu ook schoolleiders en teamleiders op een snelle, laagdrempelige, veilige en besloten manier online kennis en ervaringen uitwisselen via Edualdo.nl. Hiertoe is een speciale groep opgezet binnen het platform.

De huidige coronacrisis stelt naast leraren ook schoolleiders voor uitdagingen. Er moeten keuzes gemaakt worden op het gebied van bijvoorbeeld (online) toetsen, personeelsbeleid en het volgen van leerlingen. Maar hoe doe je dat? Schoolleiders geven aan behoefte te hebben aan het uitwisselen met collega’s.
Om dit te faciliteren heeft Edualdo - het platform voor online uitwisseling van kennis en ervaring door leraren - een nieuwe groep aangemaakt speciaal voor schoolleiders en teamleiders. Zij kunnen hier hun vragen kwijt en ervaringen uitwisselen. De groep is besloten en dus alleen zichtbaar voor schoolleiders die een Edualdo-account hebben.

Meer weten


Les op afstand voor ouders

Tijdens het ondersteunen van afstandsonderwijs komen er veel nieuwe vragen op je af, ook als ouder. Hoe vind je op deze uitdagingen goede antwoorden?
Het onderwijs gaat op dit moment gewoon door: via huiswerkpakketten, zorgvuldig door leraren in elkaar gezet, tot lessen via internet. Maar scholen kunnen niet zonder de hulp van ouders. Dus hoe doe je dat?
Op lesopafstand.nl vinden ouders veel informatie die daarbij kunnen helpen.


Studenten helpen aankomend studenten met studiekeuze

De juiste studiekeuze maken is enorm belangrijk! Deze keuze wordt op dit moment helaas bemoeilijkt door het coronavirus. Door de genomen maatregelen zijn open dagen en meeloopdagen komen te vervallen. Dit maakt het lastig voor aankomend studenten om zich te oriënteren op hun studiekeuze.

Gelukkig zijn er veel studenten bereid hun kennis en ervaringen te delen! Via onderstaande links kunnen aankomend studenten in contact komen met studenten die vrijwillig willen helpen bij het maken van een studiekeuze.
Voorbeeldvragen loopbaangesprek

Telefonisch of op afstand een loopbaangesprek voeren met jouw leerling/student? Deze voorbeeldvragen kunnen je hierbij helpen. Het zijn richtvragen die als leidraad bij het loopgesprek kunnen worden gebruikt. Het is van belang dat deze richtvragen vertaald worden naar de gesprekssituatie en daarmee aansluiten bij de situatie en de jongere.


Onderzoek Youngworks: Jongeren en studiekeuze, komen ze er online uit?

Vanwege het coronavirus zijn de open dagen van hogescholen en universiteiten afgelast. Dit is vooral vervelend voor eindexamenleerlingen, die nu noodgedwongen hun studiekeuze moeten baseren op online informatie. Gelukkig spelen veel onderwijsinstellingen hier razendsnel op in door hun online kanalen in te zetten om met jongeren in contact te komen.Samen met een panel van studiekiezers keek Youngworks afgelopen week (via Zoom) naar online open dagen van hogescholen en universiteiten. Wat viel hen op, wat ging goed en wat kan beter?

Naar het artikel


Vrolijk Pasen!

We wensen jullie in deze moeilijke en bizarre tijd een vrolijk Pasen. Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en elkaar!