JOB en MBO-raad bieden ambitie-agenda LOB aan

“Met deze ambitie-agenda loopbaanoriëntatie en begeleiding helpen we scholen hun LOB-beleid verder te versterken, zodat mbo-studenten goed worden begeleid bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of beroep. We rekenen op uw steun om de scholen daarvoor de tijd en ruimte te geven.” Met deze boodschap hebben Ton Heerts en Roosmarijn Dam, voorzitters van respectievelijk de MBO Raad en de JOB vandaag de ambitie-agenda LOB aan de Vaste Kamercommissie OCW aangeboden.
Meer weten.


Hoe staat het met LOB op jouw school: de LOB Monitor

Het Expertisepunt LOB voert een Monitor LOB uit in 2018 en 2019. De monitor wordt uitgevoerd in zowel het voortgezet onderwijs (vmbo, havo/vwo) als in het middelbaar beroepsonderwijs en heeft tot doel een beeld te geven van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob) in de praktijk.
Uw deelname is nog gewenst!
Op de eerste oproep voor het invullen van de vragenlijst heeft het Expertisepunt LOB al veel reacties ontvangen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van lob op de scholen, is een grotere respons gewenst. U kunt de vragenlijst nog tot 16 maart 2018 invullen.
Meer weten.


Studenten lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hebben een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen gelanceerd. Op dit meldpunt kunnen (aankomende) studenten klachten achterlaten over hoe de studiekeuzecheck verloopt of over het advies wat zij krijgen.
Meer weten.


Op zoek naar LOB-opdrachten of –methoden? Raadpleeg ons overzicht!

In het overzicht staan LOB-opdrachten die je kan inzetten in het eigen LOB-programma. Deze opdrachten zijn eerder ontwikkeld tijdens de Stimuleringsprojecten LOB VO en MBO en dus gratis te gebruiken. Kies je liever voor een methode of een andere aanbieder. Dat kan ook. We hebben alle aanbieders voor je op een rij gezet.

Binnenkort gaan we aan de slag met de LOB-opdrachten en –methoden, zodat je beter kan zoeken en vergelijken.  Heb je tips, laat het ons weten! info@expertisepuntlob.nl.
Doorstroomroutes in en rond het beroepsonderwijs op een rij!

In de Canon Beroepsonderwijs van ecbo is het artikel doorstroomroutes rondom het beroepsonderwijs geactualiseerd. Hierin handige informatie over doorstromen van het vmbo naar het mbo, van het vmbo naar de havo en van het mbo naar het hbo.

 
Themabijeenkomst “Verankeren en borgen: LOB is van iedereen” is VOL

Voor de bijeenkomst op 20 maart zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. Het is jammer dat we niet alle belangstellenden kunnen ontvangen. U kunt zich nog wel aanmelden en komt dan op de wachtlijst. Bij afmeldingen ontvangt u dan bericht.