Terugblik conferentie ‘Toekomstgericht leren organiseren’

Donderdag 27 september 2018 organiseerde het Expertisepunt LOB de conferentie Toekomstgericht leren organiseren over werkexploratie en netwerken. Marinka Kuijpers vertelde in haar lezing over werkervaring en de LOB-cyclus en Iliass El Hadioui nam ons mee in de ideeën over gelijke kansen in diverse klassen en de mis-match van sociale statusladders. Daarnaast waren er ruim twintig werksessies met praktijkvoorbeelden en kennisdeling. De deelnemers ontvangen deze week een link naar de gegeven presentaties.
Kon u niet bij de conferentie aanwezig zijn en wilt u toch de link ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@expertisepuntlob.nl.
Handreiking ‘Werkexploratie’

Ervaring opdoen is bij LOB belangrijk, zowel in het vmbo als in havo/vwo en het mbo. De handreiking ‘Werkexploratie in het vmbo’ onderstreept dit belang en biedt handvatten dit in het onderwijs vorm te geven. De handreiking is ontwikkeld door Marinka Kuijpers, Annette Diender en Annet Hermans in het kader van het City Deal-project. De handreiking geeft bovendien een heldere toelichting op LOB als cyclisch proces en deelt werkexploratie-activiteiten in op drie niveaus: oriënteren op informatie, ervaren op school en privé en ervaren in de beroepspraktijk. Daarmee is de handreiking een aanwinst voor LOB in het vmbo, havo/vwo en mbo.

Handreiking 'Werkexploratie in het vmbo'


Drie nieuwe wegwijzers!

De wegwijzers ‘Loopbaancompetenties’, ‘Loopbaangesprek’ en ‘Loopbaangerichte leeromgeving’ zijn gereed. Met deze wegwijzers verwacht het Expertisepunt LOB een bijdrage te kunnen leveren aan het LOB-gesprek op school. Wat zijn de loopbaancompetenties en hoe voer je een loopbaangesprek? De wegwijzers geven dit compact weer.
Naar de wegwijzers.


TussenjaarKenniscentrum

Het TussenjaarKenniscentrum wil ervoor zorgen dat alle havo, vwo en mbo scholieren in Nederland informatie krijgen over de mogelijkheden en risico’s van een tussenjaar. Als aanvulling op voorlichting over studiekeuze. Omdat kennis hierover de basis vormt voor een bewuste keuze voor studeren in het hoger onderwijs.
Meer weten.


Kennisdeling in regio Rijnmond

Ben je bezig met de opzet of verbetering van het LOB-programma op je school en stel je jezelf daarbij de volgende vragen: ‘Heb ik alle aspecten van LOB in beeld? Hoe kom ik tot een LOB-visie binnen mijn school? Heb ik opdrachten beschikbaar die bijdragen aan een compleet LOB-programma? En wat mag er niet ontbreken binnen het programma? Lukt het mij om voldoende draagvlak in Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Expertisepunt LOB verscheidene KennisKringen LOB in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De bijeenkomsten zijn informatief, interactief en vraaggestuurd.

Meer informatie
Aanmelden