Meld je aan voor de bijeenkomst 'Hoe werk je samen met ouders aan LOB' - 5 juni 2018

De meeste vo- en mbo-scholen betrekken ouders bij het onderwijs. Op alle scholen worden geregeld ouderavonden georganiseerd. Op vo-scholen is binnen het LOB-programma een beroepenmarkt of speeddate vaak een onderdeel waar ook ouders een rol in spelen. Binnen het mbo worden de ouders betrokken bij bijvoorbeeld presentaties en het leren netwerken. Voor veel scholen is het echter een uitdaging alle ouders te betrekken en hun bijdrage te laten aansluiten op het (LOB) lesprogramma.

Tijdens deze thematische kennisdelingsbijeenkomst word je geïnspireerd door diverse sprekers op welke wijze je ouders een rol kunt laten spelen binnen je LOB-programma. Je krijgt een praktische handreiking om hier concreet mee aan de slag te kunnen op je eigen school. In de werksessies worden verschillende praktijkvoorbeelden over ouderbetrokkenheid in zowel vmbo, havo/vwo als mbo gedeeld en ga je met elkaar in gesprek op welke wijze dit op de eigen school kan worden ingezet. Hoewel in beide onderwijssectoren ouderbetrokkenheid bij LOB anders wordt ingevuld, kan het zeker ook de moeite waard zijn een kijkje te nemen ‘in andermans keuken’!

De landelijke bijeenkomst op 5 juni 2018 is dé LOB-inspiratie-bijeenkomst voor LOB-coördinatoren, loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, beleidsmedewerkers LOB, schoolleiding en directie in het vmbo, havo/vwo en het mbo.

Programma
Aanmelden

Meer weten?
Lees dan het artikel 'Resultaten onderzoek Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen’

*Aanmelding is kosteloos. Wanneer u zich echter aanmeldt en binnen twee weken voor aanvang zonder opgaaf van gegronde reden afmeldt of op de dag zelf niet verschijnt, zijn wij helaas genoodzaakt 80 euro in rekening te brengen als vergoeding van de door ons gemaakte kosten.


Curriculumplanner Burgerschap mbo

Net als LOB zijn scholen in het mbo vrij zelf vorm te geven aan het burgerschapsonderwijs. Het Netwerk Burgerschap heeft recent een Curriculumplanner gepubliceerd dat voor team een praktisch hulpmiddel is om de visie op en de praktijk omtrent het burgerschapsonderwijs te verkennen, daarin keuzes te maken en de gewenste richting voor de toekomst te bepalen. Er zijn vijf verschillende modules, een instructieblad vol praktische tips en een voorbeeldplanning voor een workshop. Deze werkwijze en aanpak van dit instrument is ook interessant en bruikbaar voor het lob-curriculum!
Meer weten?


Kent u onze regio-contactpersonen al?

De regio-contactpersonen LOB voor zowel het vo als mbo zijn inmiddels actief aan het netwerken in de regio. Naast kennismaking met de bestaande netwerken en decanenkringen, verzorgen de regio-contactpersonen presentaties over actuele LOB-onderwerpen en/of plannen themabijeenkomsten over LOB in de regio. Daarnaast zijn de regio-contactpersonen altijd op zoek naar goede praktijkvoorbeelden op het gebied van LOB. Zo wordt op dit moment kennis en ervaringen gedeeld over het loopbaandossier, over regionale samenwerking en samenwerking op dit gebied tussen de vo-scholen en het vervolgonderwijs (mbo).
Heb je een vraag over LOB of wil je de regio-contactpersoon uitnodigen, neem dan contact met hen op!
Interessante bijeenkomsten najaar 2018