Internetconsultatie tot 2 april 2018: Jouw mening over doorstroom vmbo-havo en havo-vwo

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een open consultatie gestart over de 'Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo'. Voor de doorstroom van vmbo-tl/gl naar het havo wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel waarbij scholen niet langer eigen toelatingseisen mogen stellen aan het havo en gediplomeerde tl/gl- leerlingen – onder bepaalde voorwaarden – een doorstroomrecht krijgen. Scholen, ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden kunnen tot 2 april reageren op het wetsvoorstel.


LOB als apart vak of geïntegreerd aanbieden?

Op de website van het Expertisepunt LOB vind je informatie over hoe je LOB kan implementeren in je curriculum. Verschillende documenten hanteren hierbij modellen of varianten die je helpen als school of opleiding zelf de keuze te maken op welke manier je LOB vorm geeft in jouw curriculum.


LOB op de agenda in de Tweede Kamer

Op 7 maart heeft de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de minister Van Engelshoven gesproken over Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. Er is onder andere gesproken over de motie Duisenberg, de LOB-agenda’s en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit algemeen overleg is terug te kijken via ‘debat gemist’ via deze link.


Save the date: Samenwerken met ouders aan LOB, Themabijeenkomst 5 juni 2018

Inschrijven kan pas vanaf mei, maar op de website van het Expertisepunt LOB kan je al wel meer informatie vinden over dit thema.