Nieuw! Handreiking LOB havo/vwo: van kiezen naar LEREN kiezen

Naast de al bestaande vmbo en mbo LOB-handreikingen, is er nu ook een havo/vwo LOB-handreiking. In deze handreiking krijg je zicht op wat (LOB) is, welke facetten van belang zijn bij LOB en hoe hier op de havo- en vwo-afdelingen invulling aan kan worden geven. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en verstevigen van het bestaande LOB-programma, maar kan ook fungeren als inspiratiedocument voor decanen, mentoren/docenten, teamleiders en schoolleiders in de havo en het vwo. De LOB-elementen waarmee goede ervaringen zijn opgedaan worden aangereikt, het is aan de school te beslissen hoe deze het beste ingezet kunnen worden, passend bij eigen visie en beleid.


Nieuw! Wegwijzer doorstroomdossier

De wegwijzer doorstoomdossier geeft informatie over wat het doorstroomdossier kan betekenen voor de (studie)loopbaan van de jongeren. Een doorstroomdossier is feitelijk een afspraak tussen scholen over de wijze waarop zij de warme overdracht van een jongere van de ene naar de andere school ondersteunen. Deze afspraak kan bijdragen aan een soepele overgang van de leerling van het vo naar het mbo en bijdragen aan een doorlopende LOB-leerlijn. Deze wegwijzer is een aanvulling op de infographic LOB-documenten en de wegwijzers loopbaandossier en plusdocument.


Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Met deze brief informeert de minister voor Rechtbescherming, Sander Dekker, de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen op het gebied van screening en de Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna VOG).
Uit onderzoek blijkt dat er een relatief kleine groep jongeren bestaat die uit angst voor een weigering geen VOG aanvraagt.Verkeerde beeldvorming over de VOG leidt ertoe dat jongeren onterecht kunnen worden belemmerd in hun maatschappelijke carrière. Steeds meer stagebedrijven en werkgevers vragen immers om een VOG.  Via de website www.watdevog.nl kunnen jongeren de kans op het krijgen van een VOG inschatten. 


Wist je dat?: Zet via Studiekeuze 123 alle open dagen en opleidingen op de school-eigen site

Studiekeuze123 maakt het de scholen gemakkelijk om voor hun eigen leerlingen inzichtelijk te maken welke open dagen en opleidingen er (in de buurt) zijn voor hun eigen type leerlingen. Er is een tool beschikbaar, genaamd open dagen widget en meeloopdagen widget. Deze tool kan de ICT-er van de school op de school-eigen site plaatsen, zodat de informatie van studiekeuze123 gemakkelijk gedeeld wordt met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).


Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven en minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd om doorlopende leerroutes vmbo-mbo in te richten.  


Webinar Begeleidingscurriculum in Bulgarije, 25 juni

Tijdens de verkenning van Euroguidance van het LOB-beleid en professionalisering in verschillende Europese landen, bleek de situatie in Bulgarije zeer inspirerend. Euroguidance Nederland wil deze voorbeelden graag voor het voetlicht brengen. Tijdens het webinar gaan we in op het Bulgaarse beleid en professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding.