Meld je nu aan voor de bijeenkomst "Verankeren en borgen, LOB is van iedereen" op 20 maart 2018

Binnen de vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen vinden diverse initiatieven op het gebied van LOB plaats. Deze initiatieven zijn soms bij één persoon belegd. Wanneer deze persoon de school bijvoorbeeld verlaat, verlaat LOB ook de school. LOB zit hiermee niet in het DNA van de school. Op het moment dat LOB verankerd en geborgd is binnen de school, dan zijn niet alleen de mentor en decaan betrokken bij de loopbaanontwikkeling van de leerling/student, maar speelt het gehele onderwijsteam hier een rol in. Daarmee wordt de kwaliteit van LOB van iedereen. Begeleiders, docenten en management hebben een gedeelde visie op de activiteiten en op de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerling/student.

Tijdens deze bijeenkomst word je geïnspireerd door diverse sprekers over hoe LOB van iedereen kan worden. In de werksessies ga je actief met elkaar in op de wijze waarop je hierover het gesprek kunt voeren op school en welke bijpassende activiteiten je kunt organiseren.

Benieuwd? Dan is de landelijke LOB-themadag op 20 maart 2018 dé inspiratie-bijeenkomst voor jou!

Meer weten?
Programma
Aanmelden