Leerlingen over het plusdocument

De tijd van diploma-uitreikingen is aangebroken. Naast een diploma en een cijferlijst ontvangen veel leerlingen ook een plusdocument van hun school: een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen. Hoe ervaren de leerlingen dat? Wij hebben het hen gevraagd en hier een video van gemaakt, inclusief een toelichting van onze voorzitter, Paul Rosenmöller.
Meer weten?