Handreiking ISK, in gesprek over doorstroom van ISK naar mbo

Het leren van het Nederlands start voor de leerling intensief op de ISK en ontwikkelt zich daarna gestaag verder in het reguliere VO of MBO. De leerling komt daar in aanraking met de vakinhoud én leert tegelijkertijd de Nederlandse taalvaardigheid die nodig is voor dat vak. Op die manier werkt de leerling verder aan de ontwikkeling van zijn Nederlandse taalvaardigheid in een betekenisvolle context. Om met succes te kunnen doorstromen van de ISK naar een reguliere opleiding in het MBO is een doorlopende taalleerlijn noodzakelijk voor de leerling. Daarvoor is het van belang dat beide onderwijsinstellingen duidelijk in beeld hebben wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Deze handreiking biedt aanknopingspunten en voorbeelden om met elkaar in gesprek te gaan om gezamenlijk tot een passende en doorlopende taalleerlijn te komen.