Wijziging regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

donderdag 6 september 2018

Op 1 juni jl. is de wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs gepubliceerd. Hierin staan onder andere alle nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen geldend voor komend schooljaar vermeld. Het overgrote deel van de wijzigingen is veroorzaakt door de techniekbrede conversie, hierdoor zijn opleidingen komen te vervallen, namen gewijzigd of nadere vooropleidingseisen gewijzigd.
In de bijlage van de regeling staan de mutaties voor het techniek-domein weergegeven en eventuele verzoeken die gedaan zijn ter verzwaring van de nadere vooropleidingseisen.
Meer weten