Wegwijzer LOB en Privacy

woensdag 23 mei 2018
Bij de invulling van loopbaanbegeleiding ontkom je er als school niet aan gebruik te maken van persoonsgegevens van leerlingen of studenten. Vanaf 25 mei 2018 moeten ook scholen voldoen volgens de regels zoals geformuleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Maar wat zijn nou eigenlijk die regels, wat verstaan we onder privacy en welke gevolgen heeft deze nieuwe wet voor de inrichting van loopbaanoriŽntatie en begeleiding (LOB) op uw school?
In deze wegwijzer helpen wij u op weg met gevalideerde informatie en verwijzingen naar verder informatie. Hebt u na het lezen van de wegwijzer nog vragen, dan kunt u deze ook altijd stellen aan het Expertisepunt LOB. Wij leggen uw vraag dan voor aan experts op het gebied van privacy: info@expertisepuntlob.nl  
Dit is de eerste wegwijzer van een reeks wegwijzers van het Expertisepunt LOB. Nog voor de zomer kunt u meer wegwijzers verwachten.