Wat zijn de bevindingen uit de eerste rapportage van de monitor Toelatingsrecht mbo?

donderdag 29 augustus 2019

Deze rapportage heeft betrekking op het eerste studiejaar (2018-2019) waarvoor de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ van kracht is. Het rapport gaat in op de informatievoorziening aan aankomende studenten, beschrijft de inrichting van het recht op een  studiekeuzeadvies bij tijdige aanmelding en geeft een eerste indruk van het aantal numerus fixus opleidingen en de wijze waarop de plekken worden toegewezen. Ook geeft het onderzoek eerste indicaties over de borging van het recht op toegang tot de opleiding van hun keuze. Lees hier de kamerbrief en de rapportage.
De tweede rapportage, welke dit najaar wordt verwacht, bevat data over aanmeldingen en inschrijvingen, alsmede resultaten van de enquête onder studenten en de resultaten van het onderzoek naar BSA.

Wat zijn de bevindingen uit de eerste rapportage van de monitor Toelatingsrecht mbo?