Uitgelicht: online leergang LOB

woensdag 1 november 2017

Waar staan wij eigenlijk met LOB en waar willen we naartoe als school? Hoe geef ik handen en voeten aan LOB binnen mijn school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn er te onderscheiden? In zowel de online leergang als de e-learning is het belangrijkste doel handvatten te bieden om LOB ge├»ntegreerd vorm te geven.
Er zijn verschillende gratis online leergangen/e-learning LOB beschikbaar waarmee je in eigen tijd en tempo kan kennis maken met alle ins & outs van LOB.
  • De e-learning LOB is door Stichting Platforms VMBO (SPV) ontwikkeld in samenwerking met De Loopbaangroep. Deze e-learning bestaat uit vijf modules van elk ongeveer 15 minuten: 1 LOB in het examenprogramma 2 Loopbaancompetenties 3 Loopbaangerichte stagebegeleiding 4 Registratie van loopbaanontwikkeling 5 LOB in mijn school.
    De e-learning wordt aangeboden via de website van SPV. Je kan ook direct naar de e-learningomgeving.
  • De online leergang LOB die wordt aangeboden door de decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL is ontwikkeld door de VO-raad. Deze leergang bestaat uit 6 modules: 1 Naar een visie op LOB 2 Doorlopende leerlijn LOB 3 Werken aan loopbaancompetenties 4 Rollen en taken rondom LOB op school 5 Samenwerken met het vervolgonderwijs 6 Competenties en professionalisering 7 Ouders betrekken bij LOB 8 Integraal plan van aanpak LOB.
    De leergang wordt aangeboden door VvSL en de NVS-NVL op een aparte website.
  • Tot slot is er een kennismakingsmodule LOB online beschikbaar.
    Deze module wordt aangeboden op een aparte website.
Voor beide online leergangen hoef je je enkel te registreren met een inlognaam en wachtwoord. De online leergang en e-learning zijn ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en het vmbo, maar ook zeker interessant voor havo/vwo en mbo!

Uitgelicht: online leergang LOB