Tips van mbo-studenten voor gelijke kansen op stagemarkt

donderdag 24 mei 2018

Studenten van mbo-scholen vinden niet altijd even gemakkelijk een stage. Scholen die deelnemen aan het project LOB-Gelijke Kansen herkennen dat vooral jongeren met een migratieachtergrond vaak langer moeten zoeken naar een stageplaats. Wat kunnen docenten bijdragen om stagediscriminatie te verminderen? Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft in samenwerking met de MBO Raad tips geformuleerd die toepasbaar zijn binnen het mbo.
Meer weten.

Tips van mbo-studenten voor gelijke kansen op stagemarkt