Succesvol doorstromen vo-mbo-hbo, dat doen we samen!

donderdag 9 januari 2020

De overstap van de ene naar de andere onderwijskolom is een risicovolle periode. Switch of zelfs uitval liggen op de loer. Het begeleiden bij het leren maken van een vervolgkeuze is dan ook essentieel. In het hele land wordt in doorstroomprojecten en samenwerkingsverbanden gewerkt aan een succesvolle doorstroom van jongeren. Waar richten we ons op met deze organisaties; met welke activiteiten trachten we jongeren bij de overstap te begeleiden?  Werkt het? Wat is de rol van LOB bij het succesvol doorstromen? Zo’n zeventig professionals uit het onderwijs kwamen bij elkaar in het Muntgebouw in Utrecht om samen te bespreken hoe er nog beter samengewerkt kan worden met als doel de doorstroom tussen de verschillende schooltypen (vo-mbo-hbo) te verbeteren.
 
De middag begon met een lezing van Dr. Jeany van Beelen waarin zij aan de hand van diverse (praktijk)voorbeelden liet zien welke voorwaarden er zitten aan studiesucces en hoe beroepsbeelden en opleidingsbeelden daarbij een rol spelen. Tijdens de paneldiscussie werden professionals uit verschillende werkvelden bevraagd door het publiek en daarna kon het publiek bij de gesprekstafels dieper ingaan op de praktijk van doorstroom vo-mbo, mbo-hbo en vo-hbo.
 
Bekijk hier (link youtube-kanaal expertisepunt LOB) hoe professionals uit het onderwijs bezig zijn met de doorstroom van vo-mbo-hbo.Wil je de volgende bijeenkomst ook bijwonen kijk dan op www.expertisepuntlob.nl/bijeenkomsten.

Succesvol doorstromen vo-mbo-hbo, dat doen we samen!