Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

donderdag 9 januari 2020

Deze agenda sluit aan bij, versnelt en intensiveert de toekomstrichtingen waar al hard aan wordt gewerkt door docenten, bestuurders en studenten in het hoger onderwijs. Zo komt er meer aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van de student. Hogescholen en universiteiten trekken samen op om de student op de juiste plaats te krijgen en om te zorgen dat studenten makkelijker over kunnen stappen. De agenda bevat 4 ambities voor het hoger onderwijs.

Deze ambities zijn:

  • toegankelijker hoger onderwijs en groter studentsucces;
  • flexibel hoger onderwijs;
  • betere aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving;
  • regionale verankering en internationale samenwerking.
Lees hier meer over de strategische agenda

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek