Stimulans voor samenwerking vmbo- en mbo-scholen in de regio

dinsdag 12 juni 2018

Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen is hèt antwoord. De MBO Raad en VO-raad ondersteunen de samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen in de regio en hebben afgesproken de scholen daarbij samen te faciliteren. Deze afspraak gaat bijdragen aan een versnelling in de uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Meer weten?

Stimulans voor samenwerking vmbo- en mbo-scholen in de regio