Regeling extra middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's open tot 22 juni

donderdag 11 juni 2020

Het kabinet maakt € 244 miljoen vrij om onderwijsachterstanden en studievertraging als gevolg van COVID-19 voor leerlingen en studenten zoveel mogelijk te voorkomen. Scholen die hiervoor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opzetten naast de reguliere onderwijstijd komen in aanmerking voor de extra middelen. De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) speelt hierbij, samen met gemeenten, een ondersteunende rol.

Regeling extra middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's open tot 22 juni