Proefschrift ‘Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) in Nederland'

woensdag 12 december 2018

Op 31 oktober 2018 is Annemarie Oomen aan de University of Derby in UK gepromoveerd op ouderbetrokkenheid en LOB. Zij heeft in haar studie de betrokkenheid van de ouders van HAVO scholieren bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) onderzocht en haar bevindingen geven aan dat door de school geïnitieerde loopbaaninterventie de capaciteit van ouders kan opbouwen en verbeteren om betrokken te zijn bij en te ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling van hun kind.  De interventie werkt echter anders voor ouders die zelf geen ervaring hebben met hoger onderwijs in vergelijking met ouders die dat niet hebben. Lager opgeleide ouders lijken zich minder bewust van de gevolgen van vroege onderwijsbeslissingen (profiel-keuze) in de loopbaan van hun kind. Zij verschillen ook in hun behoeften om betrokken te zijn bij de LOB: hun eigen behoeften prevaleert boven de behoeften om hun kind te kunnen helpen of steunen. Ondanks de impact van de loopbaaninterventie op hun oudercapaciteit, blijven lager opgeleide ouders onzeker als ouder over het gebruik van de opgedane informatie, begeleiding en ondersteuningsinstrumenten.