Oratie: beroepsonderwijs is een blinde vlek in lerarenopleiding

maandag 29 april 2019

Wie zegt dat het niet zo moeilijk is om docent beroepsonderwijs te zijn, heeft het mis. In het beroepsonderwijs heb je te maken met de onoplosbare frictie tussen twee werelden: onderwijs en arbeid. Je kunt die frictie constructief inzetten en zo het leren verder brengen, maar dat stelt wel hoge eisen aan de docent. In de lerarenopleiding is er echter nog maar weinig aandacht voor de specifieke aard van het beroepsonderwijs. Voor veel beroepsgerichte vakken bestaat er zelfs geen lerarenopleiding. Dat betoogt Elly de Bruijn, hoogleraar Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening, tijdens haar oratie op vrijdag 29 maart 2019 bij de Open Universiteit in Heerlen. Titel van haar oratie is “Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs”.

Meer weten?

Oratie: beroepsonderwijs is een blinde vlek in lerarenopleiding