Opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals

donderdag 30 november 2017

In opdracht van OCW heeft Euroguidance een opleidingenoverzicht gemaakt voor loopbaanprofessionals in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding. In het overzicht is een onderscheid gemaakt tussen initiële opleidingen en post-initiële opleidingen. Alleen die opleidingen zijn opgenomen die én specifiek zijn voor deze loopbaanprofessionals én een open inschrijving kennen (dd. november 2017). Het overzicht van post-initiële opleidingen bevat een selectie, daarom wordt doorverwezen naar websites van aanbieders. Het Expertisepunt LOB is gevraagd het overzicht te publiceren en beheren. Mocht u aanbieder zijn van een opleiding en uw opleiding missen in het overzicht, neem dan contact op met expertisepuntlob@mbodiensten.nl
Het opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals vindt u hier.

Opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals