Opbrengsten LOB Gelijke Kansen

dinsdag 18 februari 2020

Het wordt voor jongeren steeds moelijker hun weg te vinden binnen de huidige maatschappij. De complexiteit ten aanzien van identiteitsontwikkeling, de wereld van opleiding, beroepen en arbeidsmarkt neemt toe. Een situatie die nog complexer is voor kwetsbare jongeren en risicogroepen. De achtergrond van de jongeren is (vaak) bepalend voor de kansen die hij heeft. Dit feit kan leiden tot kansenongelijkheid. De achtergrond van de student is (vaak) bepalend voor de kansen die hij heeft. Dit feit leidt tot kansenongelijkheid. Jongeren uit hoge sociale milieus maken ambitieuzere onderwijsbeslissingen dan jongeren uit lage sociale milieus. Er zijn positieve ervaringen die erop wijzen dat een actieve opstelling van onderwijsteams juist een deel van de oplossing vormt. Het is de taak van het onderwijs om zoveel mogelijk bij te dragen aan het opheffen van onwenselijke verschillen tussen schoolloopbanen, zowel binnen de opleiding als in de aansluiting op de stage en de arbeidsmarkt.
In 2018 en 2019 zijn 15 scholen aan de slag geweest met de activiteiten die zijn opgenomen in het project LOB-Gelijke Kansen. 

Op deze webpagina vindt u alle relevante kennis en tools met betrekking tot het project LOB-Gelijke Kansen. Hopelijk gaat er een inspirerende stimulans uit van deze materialen en levert het een constructieve bijdrage aan het verminderen van kansenongelijkheid in het mbo-onderwijs. 

Naar de pagina LOB Gelijke Kansen

Opbrengsten LOB Gelijke Kansen