Op zoek naar een LOB-methode of product?

woensdag 12 december 2018

Op onze website staan ze allemaal! Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. Het Expertisepunt LOB biedt een overzicht van alle LOB-methoden en LOB-producten voor vmbo, havo/vwo en mbo op haar website. Dit kunnen complete LOB-methoden zijn, maar ook LOB-producten die voor een bepaald LOB-onderdeel een oplossing bieden. Via selectiecriteria kunt u zelf aangeven waar u naar op zoek bent.

Op zoek naar een LOB-methode of product?