Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

woensdag 26 juni 2019

Met deze brief informeert de minister voor Rechtbescherming, Sander Dekker, de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen op het gebied van screening en de Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna VOG).
Uit onderzoek blijkt dat er een relatief kleine groep jongeren bestaat die uit angst voor een weigering geen VOG aanvraagt.Verkeerde beeldvorming over de VOG leidt ertoe dat jongeren onterecht kunnen worden belemmerd in hun maatschappelijke carrière. Steeds meer stagebedrijven en werkgevers vragen immers om een VOG.  Via de website www.watdevog.nl kunnen jongeren de kans op het krijgen van een VOG inschatten. 

Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)