Onderzoek Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen gepubliceerd

donderdag 26 april 2018

Onlangs is het onderzoek van Marinka Kuijpers, Monique Strijk, Mariëtte Lusse en Luuk van Schie gepubliceerd over hoe je ouders kunt betrekken bij loopbaanoriëntatie en begeleiding. Twaalf vmbo-scholen werkten mee om in een pilot diverse manieren om ouders te betrekken uit te proberen. Het beeld dat door het onderzoek naar voren is gekomen is: “dat de activiteiten het meest bijdragen als zij in samenhang met elkaar ontwikkeld worden en er een doorgaande lijn ontstaat van loopbaangerichte ouderactiviteiten die in timing goed aansluiten bij de LOB-activiteiten die de leerlingen uitvoeren.” (2018, Kuijpers, Strijk, Lusse, van Schie).

Op 5 juni organiseert het expertisepunt LOB een bijeenkomst over 'Hoe werk je samen met ouders aan LOB.

Meer informatie:

Onderzoek Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen gepubliceerd