Nieuw! Wegwijzer doorstroomdossier

woensdag 26 juni 2019

De wegwijzer doorstoomdossier geeft informatie over wat het doorstroomdossier kan betekenen voor de (studie)loopbaan van de jongeren. Een doorstroomdossier is feitelijk een afspraak tussen scholen over de wijze waarop zij de warme overdracht van een jongere van de ene naar de andere school ondersteunen. Deze afspraak kan bijdragen aan een soepele overgang van de leerling van het vo naar het mbo en bijdragen aan een doorlopende LOB-leerlijn. Deze wegwijzer is een aanvulling op de infographic LOB-documenten en de wegwijzers loopbaandossier en plusdocument.

Nieuw! Wegwijzer doorstroomdossier