Nieuw! Handreiking havo/vwo: van kiezen naar LEREN kiezen!

woensdag 26 juni 2019

Naast de al bestaande vmbo en mbo LOB-handreikingen, is er nu ook een havo/vwo LOB-handreiking. In deze handreiking krijg je zicht op wat (LOB) is, welke facetten van belang zijn bij LOB en hoe hier op de havo- en vwo-afdelingen invulling aan kan worden geven. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en verstevigen van het bestaande LOB-programma, maar kan ook fungeren als inspiratiedocument voor decanen, mentoren/docenten, teamleiders en schoolleiders in de havo en het vwo. De LOB-elementen waarmee goede ervaringen zijn opgedaan worden aangereikt, het is aan de school te beslissen hoe deze het beste ingezet kunnen worden, passend bij eigen visie en beleid.

Nieuw! Handreiking havo/vwo: van kiezen naar LEREN kiezen!