Nieuw! Handreiking havo/vwo: van kiezen naar LEREN kiezen!

woensdag 26 juni 2019

Naast de al bestaande vmbo en mbo LOB-handreikingen, is er nu ook een havo/vwo LOB-handreiking. In deze handreiking krijg je zicht op wat (LOB) is, welke facetten van belang zijn bij LOB en hoe hier op de havo- en vwo-afdelingen invulling aan kan worden geven. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en verstevigen van het bestaande LOB-programma, maar kan ook fungeren als inspiratiedocument voor decanen, mentoren/docenten, teamleiders en schoolleiders in de havo en het vwo. De LOB-elementen waarmee goede ervaringen zijn opgedaan worden aangereikt, het is aan de school te beslissen hoe deze het beste ingezet kunnen worden, passend bij eigen visie en beleid.