Move21 en Kompas21

woensdag 17 oktober 2018

Het onderzoek Move21, uitgevoerd door Pieter Baay (ECBO) heeft tot doel meer zicht te krijgen op verscheidene vaardigheden die voor toekomstige burgers en werknemers belangrijk zijn: 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties, burgerschapsvaardigheden. Voor zowel mbo-studenten, docenten en onderwijsontwikkelaars is het zichtbaar maken van de ontwikkeling op deze vaardigheden essentieel. Het KOMPAS21 helpt mbo-studenten inzicht te krijgen in hun 21ste-eeuwse vaardigheden en laat de student zien waar hij/zij heen kan (ontwikkeling) en waar hij/zij nu is (niveau).

Meer weten?

Move21 en Kompas21