LOB-taken, een gespreksdocument

dinsdag 13 november 2018

Het Expertisepunt LOB heeft een gespreksinstrument gemaakt waarmee een school-, opleidings- of onderwijsteam samen kan inventariseren, bespreken en evalueren op welke wijze de verschillende taken van LOB  worden uitgevoerd. Er is een scan LOB-taken (excel-versie) waarbij je voor elke taak kunt aangeven of en door wie deze taak binnen jouw school of opleiding wordt uitgevoerd. Wanneer alle taken zijn ingevuld, krijg je een totaaloverzicht en een visuele samenvatting (‘web’) van de ingevulde scan. De LOB-taken zijn gebaseerd op het Raamwerk LOB van Euroguidance.

LOB-taken, een gespreksdocument