LOB Monitor

woensdag 14 februari 2018

Het Expertisepunt LOB laat in de kalenderjaren 2018 en 2019 een monitor LOB onderzoek uitvoeren door een onderzoeksbureau. Hierin wordt twee keer de stand van zaken op het gebied van Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) in de scholen gemeten: in 2018 en in 2019. In het kader van de Monitor LOB krijgen alle vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen in Nederland een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Om een zo goed mogelijk beeld van LOB te krijgen hebben we verschillende vragenlijsten ontwikkeld voor bestuurders, locatie- en sectordirecteuren, LOB-coördinatoren en studenten.

Wil je meer informatie, over de monitor zelf of wil je weten wie de uitnodiging voor jouw school heeft ontvangen, neem dan contact op met het Expertisepunt LOB: info@expertisepuntlob.nl

LOB Monitor