LOB-gesprekstafels voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders vmbo, havo/vwo en mbo

dinsdag 22 januari 2019

Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep? Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie verbeterd. Uit de zowel de LOB-monitor als gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is betrokkenheid van de schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.

Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd.

Data, locaties en meer weten: Alle gesprekstafels vinden plaats van 16.00 - 19.00 uur.

Aanmelden.

LOB-gesprekstafels voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders vmbo, havo/vwo en mbo