LOB en Gelijke Kansen

zaterdag 2 september 2017

Naast het project Expertisepunt LOB VO MBO gaat het project 'LOB - Gelijke Kansen' op 1 juli 2017 van start.
Het doel van dit project is jongeren extra te ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze, het vinden van een stageplaats en het zoeken van werk na afronding van de opleiding. Dit project begeleidt mbo-scholen om jongeren te helpen negatieve beeldvorming te overbruggen en bevordert hiermee gelijke kansen. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringen en ontwikkeld materiaal uit eerdere LOB-projecten.
Het project ontwikkelt ondersteunend materiaal en trainingen. Daarnaast worden vijftien mbo-scholen begeleid bij de het uitvoeren en implementeren van LOB-activiteiten in het algemeen en ‘LOB – Gelijke Kansen’ in het bijzonder. De nadruk ligt daarbij op 'gelijke kansen', 'het overbruggen van negatieve beeldvorming' en 'leren netwerken’.
Na de zomer worden mbo-scholen over het project geïnformeerd. Het project 'LOB – Gelijke kansen' heeft een looptijd van 2,5 jaar (juli 2017 t/m december 2019). Er wordt nauw samengewerkt met het nieuwe Expertisepunt LOB VO MBO.

Meer informatie
• Kamerbrief ministerie van OCW over loopbaanoriëntatie- en begeleiding, 28 september 2016
• Kamerbrief ministerie van OCW over Gelijke Kansen in het onderwijs, 31 oktober 2016
• Kamerbrief ministerie van OCW n.a.v. KIS-rapport over stagediscriminatie in het mbo, 23 september 2016

Contactpersoon
Fieny Peerboom ( projectcoördinator) 06-46638983 of f.peerboom@mbodiensten.nl