LOB-agenda's LOB voor het VO en MBO

dinsdag 5 december 2017

Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in hun onderwijs, hebben zowel de VO-raad als de MBO Raad een LOB-agenda opgesteld. Deze agenda's beschrijven de aspecten die aan de basis staan van goede LOB: beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking. Er is een agenda voor het voortgezet onderwijs en een agenda voor het mbo.

De kwaliteitsagenda LOB voor het vo is opgesteld door de VO-raad in samenwerking met het LAKS, de NVS-NVL en VvSL, en is ondersteund door het ministerie van OCW. 
Lees hier meer over de kwaliteitsagenda LOB voor het VO.

De ambitie-agenda LOB voor het mbo is opgesteld door de MBO Raad en de studentenorganisatie JOB, met steun van het ministerie van OCW.
Lees hier meer over de ambitie-agenda LOB voor het mbo.

In het hoger onderwijs hebben de beide sectorraden en de studentenorganisaties afspraken gemaakt over de studiekeuzecheck.LOB-agenda's LOB voor het VO en MBO