Leidinggevenden uit vmbo, havo/vwo en mbo in dialoog tijdens LOB-gesprekstafels 5 maart in Delft

donderdag 7 maart 2019

‘Hoe kan ik eigenaarschap bij LOB stimuleren, hoe kan ik ervoor zorgen dat het te ontwikkelen LOB-beleid collectief wordt gedragen, wat is goed LOB-beleid, hoe faciliteer ik mijn team, hoe betrek ik ouders bij de loopbaankeuze van hun kind en hoe speelt het arbeidsperspectief daarbij een rol? Een impressie van de vragen waar leidinggevenden uit het vmbo, havo/vwo en mbo mee worstelen en over in gesprek gingen tijdens de LOB-gesprekstafels op 5 maart in Delft.

Regio-contactpersoon, Peter van der Zwaal, daagde directieleden, teamleiders, managers en LOB-coördinatoren uit om de LOB-cyclus toe te passen door te vragen wat zij wilden leren tijdens de gesprekstafels. Peter: ‘Ik vind het een mooi signaal om te zien dat deze leidinggevenden LOB hoog op de agenda hebben’.

In gesprek over de noodzaak van LOB
Drie jongeren uit het vmbo, havo/vwo en mbo vertelden uit eigen ervaring over het belang van LOB. Uit het gesprek kwam het volgende: ‘Ga vooral in gesprek als mentor met jouw leerling/ student over motivatie en doorzettingsvermogen, investeer in persoonlijk contact en zorg dat LOB een verplicht onderdeel is, heb oog voor kwaliteit en capaciteit van leerlingen en wees je bewust van de veranderende rol van docent richting coach’.

Maak het verschil met LOB
Aniek Draaisma vertelde over de belangrijkste conclusies van haar proefschrift het volgende: ‘voor de kwaliteit van LOB in het onderwijs is het belangrijk om samen met het docentteam en teamleiders een gedeelde visie en ambitie te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk om gevoelens van autonomie en gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren en het perspectief en de expertise van de docenten mee te nemen bij het ontwikkelen van kwalitatief lob-beleid’.

Uitwisselen en discussiëren tijdens gesprekstafels
De gesprekstafels waren het moment om met elkaar de dialoog en/of de discussie aan te gaan rondom verschillende thema’s zoals: een LOB cultuur realiseren, peer coaching, ouderbetrokkenheid en het stimuleren van eigenaarschap bij leerlingen/studenten.

Practise what you preach
Tijdens de afronding was er ruimte om na te denken over wat je van deze avond meeneemt richting je eigen organisatie. Terugblikken, reflecteren en het stellen van een vervolgvraag, we hebben de LOB-cyclus vanavond met elkaar toegepast, practise what you preach’’ , met deze woorden sloot Peter de avond af. De regio-contactpersonen gaan aan de slag met de vervolgvragen van het vmbo, havo/vwo en het mbo die uit deze bijeenkomst zijn gekomen. Zij hebben de uitdaging om de samenwerking en het netwerk in de regio te versterken.

Impressiefilm: