Kwaliteitsagenda LOB VO ondertekend

donderdag 8 februari 2018

Op donderdag 8 februari 2018 zetten de VO-raad, de NVS-NVL, de VvSL en het LAKS hun handtekening onder de Kwaliteitsagenda LOB VO. Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs hebben de vier organisaties, gesteund door het ministerie van OCW, de agenda opgesteld. De Kwaliteitsagenda LOB VO beschrijft de aspecten die aan de basis staan van goede LOB: Beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking.

De ondertekening van de Ambitie-agenda LOB voor het MBO staat gepland in maart 2018.

De LOB-agenda’s:

Kwaliteitsagenda LOB VO ondertekend